Välkommen till Emil.


Vi har bytt mailsystem från Emil till
Office 365!

Från och med 27/10 kommer inga mail längre komma till Emil. Dina mail kommer att skickas till Office 365. Har du mail du vill spara kan du fortfarande skicka dom från Emil.
Information hittar du på www.orebro.se/e-skola


OBS!!
Emil för elever läggs ned 23 december 2015 16:00
Vidaresänd all epost du vill behålla till annat epostkonto innan den tidpunkten!


Inloggningssida för elever
Användarnamn:
Lösenord:
Emil supportinformation
Regler vid användning av Emil
Frågor och svar
Lathund för Emil